Kamilla (dansk + English)

Kamilla Turgeman

Psykolog          Psychologist


kamilla@tidenspsykologer.dk


Ens liv og virke kan føre til, at man stifter bekendtskab med nye kulturer og sprog - muligvis for en kortere periode, muligvis permanent. Efter nogle måneder, hvor man har fokuseret på det spændende i det nye, kan man imidlertid opleve, at følelsen af at "lande" udebliver, at sproget virker sværere og sværere at lære, og at vejen ind i nye netværk er lang og indviklet. Gnidninger kan begynde at opstå, på jobbet eller i hjemmet, og modløsheden slider på selvværdet.

 

De dilemmaer, der kan ligge i dette, er et af de fokusområder, Kamilla især har beskæftiget sig med - også på basis af egne erfaringer fra et arbejdsliv, der bl.a. har omfattet fire års liv i New York og fire år, hvor hjemadressen lå i London.

The course of one’s life may lead to encountering different cultures and languages – sometimes for a limited period, sometimes permanently. After a few months dominated by excitement about the novelty of things, the sense of settling in may still seem far off, as the new language grows more and more complicated, and the path leading to closer relationships starts looking labyrinthine.

Friction may emerge, on the job or at home, and an increasing sense of foreboding may take its toll on one’s self-esteem.


The dilemmas inherent in such situations constitute one of Kamilla’s fields of expertise – an interest founded not least in a career spanning i.a. four years in the city of New York, and another four years based in London.

Kamilla er uddannet cand. psych. fra Syddansk Universitet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Hendes virkefelt som psykolog ligger inden for terapi og rådgivning. I terapien lægges vægt på etablering af den terapeutiske relation mellem terapeut og klient, hvor kernen er tryghed, tillid og ærlighed. Klienten bliver mødt i et anerkendende og empatisk rum, hvor klienten opnår det bedst mulige resultat ved en fælles aktiv indsats.

Kamilla holds an M.Sc. in Psychology from the University of Southern Denmark, and is a member of the Danish Psychological Association.

Professionally, she has chosen to specialize in therapy and counseling.

To her, the essence of therapy is a relationship characterized by safety, trust and honesty – where the joint effort towards improvement takes place in an atmosphere of empathy and acceptance.

For Kamillas vedkommende er fokus ikke mindst på at hjælpe mennesker videre fra også tunge episoder eller epoker i éns liv. Det kan handle om pludselige, voldsomme begivenheder, eller om mørke perioder i ens samspil eller samliv med andre, uanset om dette er sket i de tidlige år eller i voksenlivet. Eller det kan handle om, at man på nuværende tidspunkt befinder sig på et vanskeligt punkt, både i tilværelsen og på verdenskortet.


An important focus for Kamilla is release from the chains of darker episodes or eras in one’s life.


Such instances may take the shape of sudden, intense events, or prolonged, bleak conditions of interaction with others – sometimes early in life, sometimes more recently.


And sometimes, one may find oneself in dire straits at present - geographically or biographically.


Tidsbestilling

For at booke en tid hos Kamilla er den bedste vej at ringe om formiddagen til "Tidens Psykologer":

 

(+45) 22 10 22 22

 

Vores sekretær vil her hjælpe dig med at finde en tid i kalenderen, og vejlede dig omkring de praktiske ting.

Samtaler hos Kamilla kan finde sted på dansk eller engelsk - kun afhængig af, hvad klienten foretrækker.

Appointments

In order to schedule an appointment with Kamilla, please call  "Tidens Psykologer" (best before noon):

 

(+45) 22 10 22 22

 

Our secretary will assist you in booking and make sure that you have all the practical information you need.

Consultations with Kamilla may take place in Danish or in English, depending entirely on each client's preferences.

NB: Kamilla also offers sessions via encrypted video connection!